ReadyPlanet.com
dot
dot
เครื่องชั่งน้ำหนัก
dot
bulletเครื่องชั่งแบบ 2 แขน
bulletเครื่องชั่งระบบแมคคานิกส์
bulletเครื่องชั่งแขวน ระบบสปริง
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักแบบคานเลื่อน
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง
bulletเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบพกพา
bulletเครื่องชั่งละเอียด 1 ตำแหน่ง
bulletเครื่องชั่งละเอียด 2 ตำแหน่ง
bulletเครื่องชั่งละเอียด 3 ตำแหน่ง
bulletเครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง
bulletเครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น
bulletเครื่องชั่งคำนวณราคา (คิดเงิน)
bulletเครื่องชั่งเบเกอรี่
bulletเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ
bulletเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบวางพื้น
bulletเครื่องชั่งแบบมี Built-in Printer
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ Animal
bulletเครื่องชั่งเครนไฟฟ้า Crane
bulletเครื่องชั่งพาเลท Platform
bulletเครื่องคำนวณ % น้ำยาง DRC
dot
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์
dot
bulletตู้อบไฟฟ้า Hot air oven
bulletตู้อบสังกะสี, ตู้อบสแตนเลส
bulletอ่างนึ่งยาง Water Bath
bulletเครื่องกลั่นน้ำ Water Still
bulletเครื่องกวนสาร Overhead Stirrer
bulletเครื่องกวนสาร Magnetic Stirrer
bulletเตาให้ความร้อน Hotplate
bulletเตาให้ความร้อน Hotplate Stirrer
bulletเครืองวัดค่าพีเอช pH Meter
bulletเครื่องเช็ควี VFA / Conduct
bulletเครื่องวัดอุณหภูมิ Thermometer
bulletเครื่องดูดสารละลาย Pipette
bulletเครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuge
bulletโถดูดความชื้น Desiccator
bulletเครื่องแก้ว, อุปกรณ์แล็ปน้ำยาง
bulletปรอทวัดน้ำยาง (เมโทรแลค)
bulletอุปกรณ์หาค่าเปอร์เซ็นต์น้ำยาง
bulletสารเคมี
dot
เครื่องมืออื่น ๆ
dot
bulletจักรรีดยางตัวอย่าง
bulletจักรตบยางแผ่น
bulletมีดกรีดยาง
bulletตะกงปูน และที่กรองน้ำยาง
bulletปั๊มแช่ submersible pump
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletการหาเปอร์เซ็นต์ยางด้วยเมโทรแลค
bulletการหาเปอร์เซ็นยางแห้ง DRC
bulletการหาค่า VFA
bulletการหาค่า Ammonia ในน้ำยาง
bulletการใช้และการดูแลรักษาเครื่องชั่ง
bulletดัชนีมวลกาย BMI
dot
กรอกอีเมล เพื่อขอรับข่าวสาร

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


การหาเปอร์เซ็นต์ยางด้วยเมโทรแลค

วิธีการหาค่าเปอร์เซ็นต์ เนื้อยางแห้ง ของน้ำยางสด   โดยการใช้เมโทรแลค ( ปรอทแก้ว )
เมโทรแลค หรือ Hydrometer ,  Latexometer    Range  +50……+250  in 10 g/l

                                                   ปรอทวัดน้ำยาง หรือลูกแก้ววัดน้ำยาง ( Metrolac )
            
ลักษณะและการทำงานของเมโทรแลค (Metrolac)
         เมโทรแลค อาศัยหลักการแรงลอยตัวเนื่องจากค่าความถ่วงจำเพาะ  เมโทรแลคมีลักษณะเป็นกระเปาะแก้ว  ตัวปรอท  ประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ  ส่วนก้าน  และส่วนกระเปาะ  ที่ส่วนก้านจะมีสเกลขีดกำหนดค่าเป็นตัวเลข  ในช่วง +50....+250 ในหน่วย 10g/l  ( ค่าเป็นกรัมต่อลิตร เป็นหน่วยที่นิยมใช้กันทั่วไป  เนื่องจากสามารถคำนวณค่าเป็นกิโลกรัมได้ง่าย ) 
        เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางจะมีค่าผกผันกับค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำยาง  คือ ค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งจะสูงขึ้น แต่ค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำยางจะลดลง  ในทางกลับกันค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งจะต่ำลงแต่ค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำยางจะเพิ่มขึ้น  ดังนั้นถ้าเมโทรแลคจมลงในน้ำยางมาก ก็หมายความว่าน้ำยางมีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งมาก  
        สเกลที่ส่วนก้าน  จะบอกค่าตัวเลข  ด้านล่างของเมโทรแลคที่ใกล้กระเปาะจึงเป็นค่าต่ำ  ส่วนด้านบนจะมีค่าสูง ในช่วง +50.....+250 g/l

วิธีการหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
1.  แช่เมโทรแลคในน้ำสะอาด  ก่อนใช้งานประมาณ 5 - 10 นาที
2.  เตรียมส่วนผสมระหว่างน้ำ  กับน้ำยางสด   อัตราส่วน  2  :  1 
     คือใช้น้ำ  2  ส่วน   น้ำยาง  1  ส่วน  คนให้เข้ากัน
2.  นำไปใส่ใน  กระบอกตวง  ( Cylender )  แล้วปาดฟองอากาศที่ลอยอยู่ด้านบนออกให้หมด
3.   ใส่เมโทรแลค
 ( Latexometer )  ลงในกระบอกตวง  
4.   อ่านค่าตัวเลขที่ระดับเดียวกับน้ำยาง

ค่าที่อ่านได้   สามารถประมาณการเป็นเปอร์เซนต์   ได้ดังนี้

Scale % ของน้ำยางสด ( DRC )
90 28
100 30
110 32
120 34
130 36
140 38
150 40

ข้อควรระวังในการใช้เมโทรแลค

1. ระวังอย่าให้มีสิ่งเจือปนใดๆ ในน้ำยางสด ก่อนนำมาวัด
2. อุณหภูมิของยางต้องไม่ผิดไปจากปกติ (อุณหภูมิต่ำลง ค่าที่อ่านได้จะมากขึ้น,  หากอุณหภูมิสูงขึ้น ค่าที่อ่านได้ก็จะลดลง)
3. การผสมน้ำยาง  ต้องได้อัตราส่วนที่ถูกต้องแม่นยำ
4. ทำความสะอาดเมโทรแลคก่อนใช้งานทุกครั้ง  พร้อมแช่น้ำปรับอุณหภูมิ  ให้เป็นปกติเสมอ
5. ปาดฟองอากาศออกให้หมด  อ่านค่าในระดับสายตา  ด้วยความละเอียด แม่นยำ


นมิตรเครื่องชั่ง       
สาขาหาดใหญ่         โทร. 074-424809-10,  089-977 7266  แฟกซ์. 074-424811
สาขาสุราษฎร์ธานี 
   โทร. 077-489101-2,    089-982 6169  แฟกซ์. 077-489103
 


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  โปรดกรอกรายละเอียด  ลงในช่องด้านล่างนี้ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ธนมิตรเครื่องชั่ง

สาขาหาดใหญ่ : 46/8-9 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-424809-10, 089-9777266 แฟกซ์. 074-424811
e-mail : ano_2516@hotmail.com

สาขาสุราษฎร์ธานี : 16/13 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-489101-2, 089-9826169 แฟกซ์. 077-489103
e-mail : aung_bi@yahoo.co.th

http//www.tanamitrscale.com
e-mail : tanamitrsurat@yahoo.com

ทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3809900117848 ร้านธนมิตรเครื่องชั่ง