ReadyPlanet.com
dot
dot
เครื่องชั่งน้ำหนัก
dot
bulletเครื่องชั่งแบบ 2 แขน
bulletเครื่องชั่งระบบแมคคานิกส์
bulletเครื่องชั่งแขวน ระบบสปริง
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักแบบคานเลื่อน
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง
bulletเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบพกพา
bulletเครื่องชั่งละเอียด 1 ตำแหน่ง
bulletเครื่องชั่งละเอียด 2 ตำแหน่ง
bulletเครื่องชั่งละเอียด 3 ตำแหน่ง
bulletเครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง
bulletเครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น
bulletเครื่องชั่งคำนวณราคา (คิดเงิน)
bulletเครื่องชั่งเบเกอรี่
bulletเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ
bulletเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบวางพื้น
bulletเครื่องชั่งแบบมี Built-in Printer
bulletเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ Animal
bulletเครื่องชั่งเครนไฟฟ้า Crane
bulletเครื่องชั่งพาเลท Platform
bulletเครื่องคำนวณ % น้ำยาง DRC
dot
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์
dot
bulletตู้อบไฟฟ้า Hot air oven
bulletตู้อบสังกะสี, ตู้อบสแตนเลส
bulletอ่างนึ่งยาง Water Bath
bulletเครื่องกลั่นน้ำ Water Still
bulletเครื่องกวนสาร Overhead Stirrer
bulletเครื่องกวนสาร Magnetic Stirrer
bulletเตาให้ความร้อน Hotplate
bulletเตาให้ความร้อน Hotplate Stirrer
bulletเครืองวัดค่าพีเอช pH Meter
bulletเครื่องเช็ควี VFA / Conduct
bulletเครื่องวัดอุณหภูมิ Thermometer
bulletเครื่องดูดสารละลาย Pipette
bulletเครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuge
bulletโถดูดความชื้น Desiccator
bulletเครื่องแก้ว, อุปกรณ์แล็ปน้ำยาง
bulletปรอทวัดน้ำยาง (เมโทรแลค)
bulletอุปกรณ์หาค่าเปอร์เซ็นต์น้ำยาง
bulletสารเคมี
dot
เครื่องมืออื่น ๆ
dot
bulletจักรรีดยางตัวอย่าง
bulletจักรตบยางแผ่น
bulletมีดกรีดยาง
bulletตะกงปูน และที่กรองน้ำยาง
bulletปั๊มแช่ submersible pump
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletการหาเปอร์เซ็นต์ยางด้วยเมโทรแลค
bulletการหาเปอร์เซ็นยางแห้ง DRC
bulletการหาค่า VFA
bulletการหาค่า Ammonia ในน้ำยาง
bulletการใช้และการดูแลรักษาเครื่องชั่ง
bulletดัชนีมวลกาย BMI
dot
กรอกอีเมล เพื่อขอรับข่าวสาร

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


การหาค่า VFA

วิธีการหาจำนวนกรดไขมันระเหย  ( VFA )

จำนวนกรดไขมันระเหยได้ Volatile Fatty Acid  ( VFA ) number ของน้ำยาง  หมายถึง  จำนวนกรัมของโปแสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ ที่ทำปฎิกิริยาพอดีกับกรดไขมันที่ระเหยได้  ซึ่งอยู่ในน้ำยางที่มีปริมาณของอของแข็งอยู่ 100 กรัม  ถ้าหากมีการเติมสารบางอย่างลงไปในน้ำยางแล้ว  จำนวนกรดไขมันระเหยอาจจะเป็นค่าที่ไม่ถูกต้อง

สารเคมีที่ใช้

1.  สารละลาย Ammonium  Sulphate  30% (m/m) 
2   สารละลาย Sulphuric  acid  50% (m/m) 
3   สารละลาย Barium  Hydroxide  0.01 นอร์มอล
4.  สารละลายแสดงการเปลี่ยนสี phenolphthalien 0.5%
5.  สารป้องกันการเปิดฟอง Silicone  antifoam

วิธีการ

1  ชั่งน้ำยางสดมา  50  กรัม    เอาละเอียด  0.1  กรัมขึ้นไป    ใส่ในถ้วยสแตนเลส 
2  เติมสารละลาย  Ammonium  Sulphate  30 % (m/m)   จำนวน  50  ml 
3  นำไปอุ่มบน  Water  bath    พร้อมคนไปเรื่อย ๆ   จนยางจับตัวเป็นก้อน  ประมาณ 15 นาที
4  แบ่งน้ำใส ๆ ( เซรุ่ม )  ออกมา  25  ml   ใส่ลงใน  Flask  50  ml 
5  เติมกรด  Sulphuric  acid  50 %   ลงไป  5  ml   เขย่าให้เข้ากัน 
6  แบ่งมา  10  ml  นำไปใส่ในชุดกลั่น  Markham  Still 
7  เติม  Silicone  antifoam  ลงไป  1  หยด   เพื่อป้องกันการเกิดฟอง 
8  ใช้  Beaker  รองรับของเหลวที่กลั่นได้    ให้ได้ประมาณ  100  ml 
9  นำไปผ่านอากาศที่ไม่มีกาซคาร์บอนไฮดรอกไซด์   ประมาณ  3  นาที 
10 แล้วนำไปไตเตรดกับ  Barium  Hydroxide  0.01  normal   โดยใช้  Phenolphthalien  เป็นอินดิเคเตอร์ 
11 สังเกตจุดที่สารเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพู   บันทึกปริมาณ  Barium  Hydroxide  ที่ใช้ไป 

การคำนวณ

1.  คำนวณหาจำนวนกรดไขมันระเหยได้ ( VFA No.) ได้ดังนี้

      VFA No.  =  [ (67.32 x N x V) / ( m x tsc ) ] x [ 50 + ( m(100 - DRC)  / 100 p )  ]

      N             =    นอร์มอลิดีของสารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์
      V             =    ปริมาตรเป็นมิลลิลิตร  ของสารละลายแบเรี่ยมไฮดรอกไซด์ที่ทำให้ของเหลวที่กลั่นได้เป็นกลาง
      DRC        =    เปอร์เซ็นต์เนื้อยางโดยน้ำหนักของน้ำยางตัวอย่าง
      m            =    มวลเป็นกรัมของตัวอย่าง
      p             =    ความหนาแน่นเป็น  megagrams ต่อลูกบาศก์เมตรของเซรุ่ม
                            ( p = 1.02  Mg/m3 สำหรับน้ำยางข้นจากการปั่นหรือการทำครีม )
     TSC          =    เปอร์เซ็นต์ของของแข็ง โดยน้ำหนักของน้ำยางตัวอย่าง


นมิตรเครื่องชั่ง       
สาขาหาดใหญ่         โทร. 074-424809-10,  089-977 7266  แฟกซ์. 074-424811
สาขาสุราษฎร์ธานี 
   โทร. 077-489101-2,    089-982 6169  แฟกซ์. 077-489103
 


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  โปรดกรอกรายละเอียด  ลงในช่องด้านล่างนี้ ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ธนมิตรเครื่องชั่ง

สาขาหาดใหญ่ : 46/8-9 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-424809-10, 089-9777266 แฟกซ์. 074-424811
e-mail : ano_2516@hotmail.com

สาขาสุราษฎร์ธานี : 16/13 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-489101-2, 089-9826169 แฟกซ์. 077-489103
e-mail : aung_bi@yahoo.co.th

http//www.tanamitrscale.com
e-mail : tanamitrsurat@yahoo.com

ทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3809900117848 ร้านธนมิตรเครื่องชั่ง